PORT KFT Vendégkönyv DEMO
oktatas.uni.hu

Válasszon!

Hozzászólás beírása a vendégkönyvbe


Vendégkönyv olvasása


VENDÉGKÖNYV ELEJE

Hozzászólás beírása a vendégkönyvbe


H?Šra G??bor, Sz?Šger Katalin
doktori hallgat??, egy?Šb
hera.gabor@kla.hu
2010 -0 6- - 16: 1
A közoktatás világában a kompetenciák alkalmazására való készség már követelményként jelenik meg. A tanulóknak egyre kevésbé tételes tudásanyagot kell elsajátítani, inkább az ismeretek, tapasztalatok, személyes adottságok alkalmazására kell képessé válniuk. A megfogalmazott követelményrendszer azonban csak a tanárok munkájának köszönhetően lehet eredményes. Ha a pedagógusok nem csak definíció szerint értik a kompetencia definícióját, hanem hétköznapi munkájukban alkalmazzák is azokat - így átadva ezeket a készségeket.
Tervezett előadásunkban arra keressük a választ, hogy milyen tényezők teszik lehetővé a kompetenciák alkalmazását, átadását. Elsősorban az előítéletesség, mint befolyásoló tényező szerepére fogunk figyelmet fordítani, egy hagyományos és innovatív kutatási módszertant ötvöző kutatás eredményei alapján. Ugyanakkor pedagógusok körében végzett tréningek tapasztalatai alapján arra is kitérünk, hogy az iskola világában milyen jellegű konfliktusok jelenhetnek meg a kompetenciák hiányának köszönhetően.

H?Šra G??bor, Sz?Šger Katalin
doktori hallgat??, egy?Šb
hera.gabor@kla.hu
2010 -0 6- - 16: 1
A közoktatás világában a kompetenciák alkalmazására való készség már követelményként jelenik meg. A tanulóknak egyre kevésbé tételes tudásanyagot kell elsajátítani, inkább az ismeretek, tapasztalatok, személyes adottságok alkalmazására kell képessé válniuk. A megfogalmazott követelményrendszer azonban csak a tanárok munkájának köszönhetően lehet eredményes. Ha a pedagógusok nem csak definíció szerint értik a kompetencia definícióját, hanem hétköznapi munkájukban alkalmazzák is azokat - így átadva ezeket a készségeket.
Tervezett előadásunkban arra keressük a választ, hogy milyen tényezők teszik lehetővé a kompetenciák alkalmazását, átadását. Elsősorban az előítéletesség, mint befolyásoló tényező szerepére fogunk figyelmet fordítani, egy hagyományos és innovatív kutatási módszertant ötvöző kutatás eredményei alapján. Ugyanakkor pedagógusok körében végzett tréningek tapasztalatai alapján arra is kitérünk, hogy az iskola világában milyen jellegű konfliktusok jelenhetnek meg a kompetenciák hiányának köszönhetően.

Munkácsy Katalin
PhD jelölt
katalin.munkacsy?(a)gmail.com
2010 -0 6- - 12: 0
Esélyek a matematikaórán
Az iskolai konfliktusok egyik oka, hogy nem a diákok nyelvén folyik az oktatás. A nyelvi különbségek közül elsősorban az eltérő társadalmi dialektus és a tanulmányi eredmények közötti kapcsolattal foglalkozom. Olyan eljárásokat próbáltunk ki, amelyek a nyelvi akadályok ellenére is lehetővé teszik a matematikai problémamegoldást, és eközben fejlesztik a kommunikációs képességeket is.

Nagy Péter Tibor

2010 -0 6- - 11: 1
Ez a vendégkönyv 2010 junius 11 től jun 22 ig arra a célra szolgál, hogy mindenki itt jelentkezzen a konferencia oktatásszoicológiai szekciójába!

Nagy Péter Tibor
Andor Mihály -Liskó Ilona
Iskolaválasztás és mobilitás
2008 -1 0- - 06: 2
http://mek.oszk.hu/03600/03672/03672.pdf

Nagy Péter Tibor
Karády Viktor
számos tanulmány
2008 -1 0- - 06: 2
http://www.karadyviktor.uni.hu/indextanu lmanyok.htm

Nagy Péter Tibor
több szerz?
Educatio
2008 -1 0- - 06: 2
http://www.hier.iif.hu/hu/educatio.php2008 -1 0- - 06: 2
A http://oktatas.uni.hu - n oktatásszociológiai relevanciájú full text-eket gyüjtünk

Vissza a vendégkönyv első oldaláraLábléc Összes bejegyzés: 8